RSS feed

PROCES VERBAL DE RECEPTIE model

BENEFICIAR, EXECUTANT
………………… …………………..
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
………………………….. …………………………..
PROCES VERBAL DE RECEPTIE
nr……/………….


Comisia de receptie constituita din reprezentantii beneficiarului …………………………….şi ai executantului ……………………………………….., s-au întrunit pentru receptia lucrarilor la tema “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. etapa… …………………………………………………………………………………….care face obiectul contractului …………………………..încheiat între …………… şi ………………………………………………………. in cadrul ...........................................
Comisia de receptia a constatat urmatoarele:

1. Lucrarile executate sunt corespunzatoare clauzelor şi se receptioneaza.
2. Suma de plata reprezentând valoarea lucrarilor este de ……………… şi se propune decontarea în contul ……………………………………………………….

Procesul verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care 2 (doua) la beneficiar.

Preşedinte: …………………..
Membri: …………………..(Director de proiect)
…………………..(Responsabil de proiect executant)
…………………..(Specialist neutru)
…………………..(Specialist neutru)

0 comentarii: